web analytics

Inloopspreekuur Vaart en Welzijn

Elke donderdagochtend tussen 10:00uur en 12:00uur houdt Vaart Welzijn een inloopspreekuur in het wijkcentrum Peelo ‘t Markehuus. Er is dan een medewerkers van het buurtteam Noorderpark – Peelo van Vaart Welzijn aanwezig voor al uw vragen, tips en suggesties.

Vanuit Vaart Welzijn wordt er gewerkt in buurtteams. In alle wijken van Assen zijn buurtteams actief, zo ook in Peelo. Een buurtteam bestaat uit mensen met verschillende functies en achtergronden, maar werken als één team samen. Zo kunnen ze met veel verschillende initiatieven en problemen uit de voeten en zijn er korte lijnen met tal van partijen. Bewoners hebben te maken met een één vast aanspreekpunt vanuit het buurtteam passend bij de vraag, bijvoorbeeld buurtwerk, buurt(jeugd)maatschappelijk werk of buurtwerk sport.